Zamówienie Nr SOSW1/2/2011 z dnia 2011-08-18 - Przetarg nieograniczony z dnia 12 sierpnia 2011r. na dostawy żywności do stołówki SOSW nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8 - wybór oferty

Data wydania 2011-08-18
Numer SOSW1/2/2011
Tytuł Przetarg nieograniczony z dnia 12 sierpnia 2011r. na dostawy żywności do stołówki SOSW nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8 - wybór oferty
                                                                                                   Suwałki, dnia 16 sierpnia 2011r.
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
SOSW nr 1-341/1/2011
 
Dotyczyprzetargu nieograniczonego z dnia 12 sierpnia 2011r. na dostawy żywności do stołówki SOSW nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8.
 

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:

 Firmy, które złożyły prawidłowe oferty:
 
 
Lp.
Nazwa oferenta
Adres firmy
Grupa dostawy żywnosci
Przyznana punktacja
1.
FRANKO Kowalewicz Sp. j Hurtownia Drobiu, Mięsa i Wędlin
Al.1000-lecia P.P. 4 15-111 Białystok
I
100
2.
DYSTRYBUTOR Wędlin, Mięsa i Drobiu                                                   DANTE Sp. z.o.o
ul. Browarna 2a 18-400 Łomża Oddz. Ełk 19-300
I
100
3.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. j Dyczewscy
ul. Buczka 60 A 16-400 Suwałki
I
100
4.
Zakład Masarniczy Stanisław i Wanda Kwiatkowscy
ul. 1- go Maja 35 B 16-400 Suwałki
I
100
 

 

 

Firmy, których oferta została wybrana

 
Nr oferty
Nazwa oferenta
Adres firmy
Grupa dostawy żywnosci
Przyznana punktacja
Uzasadnienie wyboru oferty
2.
DYSTRYBUTOR Wędlin, Mięsa i Drobiu                                                   DANTE Sp. z.o.o
ul. Browarna 2a 18-400 Łomża Oddz. Ełk 19-300
I
100
Najniższa cena w podgrupie towarowej drób i wędliny drobiowe 
4.
Zakład Masarniczy Stanisław i Wanda Kwiatkowscy
ul. 1- go Maja 35 B 16-400 Suwałki
I
100
Najniższa cena w podgrupie towarowej mięso i wędliny wieprzowe
 
 
 
Jednocześnie informuję, iż ustalam termin podpisania umowy z nw. Oferentami:
 1.DYSTRYBUTOR Wędlin, Mięsa i Drobiu DANTE Sp. z.o.o ul. Browarna 2a 18-400 Łomża, Oddz. Ełk 19-300 na dzień 29 sierpnia o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego
 2. Zakład Masarniczy Stanisław i Wanda Kwiatkowscy ul. 1- go Maja 35 B 16-400 Suwałki
na dzień 29 sierpnia o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego.
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Aleksandra Muszczynko - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2011-08-18

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2011-08-18

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2011-08-18