Zamówienie Nr SR.271.2.2011 z dnia 2011-09-27 - Odpowiedzi na zapytania nr 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12 do SIWZ - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. Suwalski Internet równych szans

Data wydania 2011-09-27
Numer SR.271.2.2011
Tytuł Odpowiedzi na zapytania nr 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12 do SIWZ - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. Suwalski Internet równych szans

W dniu 23 września 2011 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytania nr 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pn. „Suwalski Internet równych szans”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) udziela wyjaśnień.

Poniżej pełna treść zapytań do SIWZ oraz odpowiedź Zamawiającego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-09-27

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-09-27

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-09-27