Przetarg nieograniczony - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Data wydania 2011-11-04
Numer SR.271.3.2011
Tytuł Przetarg nieograniczony - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu "Suwalski Internet równych szans"

Zamawiający informuje, iż w dniu 4 listopada 2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 364632 - 2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn: "Suwalski Internet równych szans". 

Termin składania ofert w przedmiotowym postepowaniu upływa 14.11.2011 r. godz. 10:00.

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-11-04

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-11-08

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-11-04