Rozstrzygnięcie przetargu pn: Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach w Suwałkach - etap IIa

Data wydania 2011-11-07
Numer MDI/11/2011
Tytuł Rozstrzygnięcie przetargu pn: Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach w Suwałkach - etap IIa

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr MDI/11/2011 pn: „Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach - etap IIa”  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane ARKADA, ul. Kowalskiego 24/16, 16-400 Suwałki.

 

Uzasadnienie

 

            Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Adaptację budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach – etap IIa” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. art. 10 ust. 1.  P.z.p.

            Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą cenę brutto.

            Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 20 ofert złożone przez:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Cena oferty brutto

1

Firma Remontowo-Budowlana

Marek Popławski

Ul. Daszyńskiego 9A/40,

16-400 Suwałki

Cena po poprawieniu omyłki

79,82

206.672,36

2

REM BUD Sp. z o.o.

Ul. Sejneńska 57,

16-400 Suwałki

Cena po poprawieniu omyłki

rachunkowej

84,18

195.983,01

3

Zakład Remontowo Budowlany

Zefir Nowikowski

Ul. a Maja 42, 16-420 Raczki

Cena po poprawieniu omyłki rachunkowej

99,76

165.374,64

4

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe LOBUD

Leszek Ostrowski

Ul. Leśna 46

16-400 Suwałki

Cena po poprawieniu omyłki rachunkowej

89,12

185.116,64

5

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ARKADA

Ul. Kowalskiego 24/16, 16-400 Suwałki

Cena po poprawieniu omyłki rachunkowej

100,00

164.975,09

6

DOM-BUD-TYNK s.c.

Jacek Dźwilewski

Mirosław Krasnoborski

Ul. Jagiełły 7

16-400 Suwałki

Cena po poprawieniu omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3

98,57

167.374,13

7

Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.

Ul. Tytoniowa 4

16-300 Augustów

Cena po poprawieniu omyłki rachunkowej

68,17

242.009,79

8

Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe ELFAS

Antoni Wincza

Ul. Falka 16

16-400 Suwałki

 

Cena po poprawieniu omyłki rachunkowej

91,68

179.938,48

9

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c.

Wiesława Stankiewicz

Tomasz Stankiewicz

Ul. Jasna 3

16-400 Suwałki

 

Cena po poprawieniu omyłki rachunkowej

91,00

181.281,84

10

PRI BUD

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych

Zbigniew Kotowski

Ul. Klasztorna 9

16-400 Suwałki

 

Cena po poprawieniu omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3

87,28

189.027,95

11

„JAN-MICH”

Jan Aniołowski

Firma Budowlano-Remontowa Usługowo-Handlowa,

Ul. Alfreda Wierusza Kowalskiego 21/6,

16-400 Suwałki

 

 

258.600,00

12

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych

Zdzisław Kierun

Ul. Kościuszki 40B,

16-400 Suwałki

Cena po poprawieniu omyłki rachunkowej

81,68

201.969,87

13

Przedsiębiorstwo Obsługi i Realizacji Inwestycji „EKO-RAF-BUD”

Rafał Wierzchowski

Ul. Korczaka 1A/17,

16-400 Suwałki

 

 

190.599,78

14

Zakład Ogólnobudowlany „Ułanowicz-Świerzbin” s.c.

Janusz Ułanowicz

Sławomir Świerzbin

Ul. Żabia 14,

16-427 Przerośl

 

 

185.887,42

15

Zakład Ogólnobudowlany

Zdzisław Zawistowski

Ul. Wodna 3/23,

19-400 Olecko

 

 

186.769,04

16

Usługi Remontowo-Budowlane

Zbigniew Dariusz Kopko

Ul. Partyzantów 22

16-400 Suwałki

 

 

162.384,34

17

Zakład Ogólnobudowlany

Marek Wiesław  Zach

Ul. Łokietka 46A,

 16-400 Suwałki

 

 

215.000,00

18

Zakład Ogólnobudowlany

Wiesław Zieliński

Ul. Zastawie 8,

16-400 Suwałki

 

Cena po poprawieniu omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3

89,67

183.980,37

19

Firma Handlowo-Usługowa „Mag-Bud”

Piotr Lipski

Ul. Nowo-Osiedle 11

19-203 Grajewo

 

 

212.003,20

20

IZOTERM s.c. Usługi Instalacyjne

Lidia Mostowska

Stanisław Kawa

Ul. Sejneńska 57

16-400 Suwałki

Cena

84,63

194.943,14

           

            Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ.

            Mając zatem na uwadze, że Oferent nr 5 spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, a jego oferta była zgodna z przepisami P.z.p. oraz odpowiadała treści SIWZ należało wybrać zgodnie z art. 91 ust. 1 ofertę nr 5  - Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ARKADA, ul. Kowalskiego 24/16, 16-400 Suwałki.

 

Suwałki, 07.11.2011 r.

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2011-11-07

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2011-11-07

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2011-11-07