Zamówienie Nr In.271.5.2011 z dnia 2011-11-09 - Zakup i dostawa wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach - „WKŁADY BARWIĄCE 2011-II”

Data wydania 2011-11-09
Numer In.271.5.2011
Tytuł Zakup i dostawa wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach - „WKŁADY BARWIĄCE 2011-II”

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 9 listopada 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 371994-2011 zostało zamieszczone ogłoszenie oraz pod nr 372276-2011 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na zakup i dostawę wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach - "WKŁADY BARWIĄCE 2011 - II". Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Termin składania ofert - do dnia 23 listopada 2011 r., do godz. 10:00. Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Informatyki

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-11-09

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2011-11-09

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-11-09