Zamówienie Nr OSGK.271.5.2011 z dnia 2011-11-22 - Przetarg nieograniczony na odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r- wybór oferty

Data wydania 2011-11-22
Numer OSGK.271.5.2011
Tytuł Przetarg nieograniczony na odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r- wybór oferty
Suwałki, dnia: 14 grudnia 2011 r
 OSGK.271.1.14.2011.RR                                                        .                   
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OSGK.271.1.Z.2011.RR w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r.”

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr OSGK.271.1.Z.2011.RR pn: „Odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r.”- wybrano – jako najkorzystniejszą ofertę FHU “ROBBUD-TRANS” Robert Kępka, Krzywda 2, 08-450 Łaskarzew
 
UZASADNIENIE
            Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Odbiór z terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2012 r.”, w trybie przetargu nieograniczonegona podstawie art. 39-46 w zw. z art. 10 ust. 1. P.z.p.
            Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą cenę brutto.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:
Nr oferty
Nazwa i adres oferenta
Ofertowa cena jednostkowa za 1 kg brutto
 
Liczba pkt. w kryterium (cena – 100%)
1
“MAXMED” Zakład Usługowo -Handlowy Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49,      84-252 Orle                                          
 
0,67 zł
 
49,25
2
PPUH “CZYŚCIOCH” Spółka z o.o.ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok
 
0,41 zł
 
80,48
3
“ŚRODOWISKO I INNOWACJE”                            Sp. zo.o. Dobrów 8,                                     28-142 Tuczępy                       
0,40 zł
82,5
4
FHU “ROBBUD-TRANS”
Robert Kępka, Krzywda 2,
08-450 Łaskarzew
0,33 zł
100,0
5
PHUP “EURO-GAZ” Sp. J.
Zgórsko 31A, 26-052 Sitkówka-Nowiny
0,64 zł
51,56
6
PHU “US-KOM”Robert Kołodziejski
ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin
0,50 zł
66,0
7
Zakład Gospodarki Komunalnej “GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, 
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
0,42 zł
78,57
8
Firma Transportowo-Usługowa “EKO” S.C. Zuzanna Andruczyk, Marek Andruczyk
0,48 zł
68,75
9
“ECO-POL” Sp. z o.o.,
ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz
0,39 zł
84,61
 
            Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p. Ofertę nr 4 - FHU “ROBBUD-TRANS” Robert Kępka, Krzywda 2, 08-450 Łaskarzew.
           

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2011-12-16

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2011-12-16

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2011-12-16