Modyfikacja SIWZ - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Data wydania 2011-12-12
Numer SR.271.4.2011
Tytuł Modyfikacja SIWZ - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa dostepu do Internetu na potrzeby proejktu pn: "Suwalski internet równych szans".

Poniżej znajduje się aktualna SIWZ w wersji elektronicznej.

Ponadto Zamawiający informuje, iz termin składania ofert w niniejszym postępowaniu został wyznaczony na 16.12.2011 r. godz. 10:00 (pierwotny termin: 13.12.2011 r. godz. 10:00).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-12-12

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-12-12

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-12-12