Odpowiedzi na zapytania nr 1,2,3,4,5,6,7, 8 i 9 do SIWZ - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Data wydania 2011-12-14
Numer SR.271.4.2011
Tytuł Odpowiedzi na zapytania nr 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 do SIWZ - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

W dniu 8 i 9 grudnia do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania nr 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 do SIWZ dotyczacej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa dostepu do Internetu na potrzeby realizacji projektu pn: "Suwalski Internet równych szans".

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień.

Poniżej znajduje się pełna treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-12-14

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-12-14

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-12-14