Zamówienie Nr ZBM/04/2012 z dnia 2012-03-01 - Odpowiedż na zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych

Data wydania 2012-03-01
Numer ZBM/04/2012
Tytuł Odpowiedż na zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych
W dniu 7 i 8 marca 2012 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :
 
Pytanie 1 : Czy spełniając warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy wykazać ( zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ ) dokładnie trzy osoby : a) kierownik budowy posiadający jednocześnie uprawnienia do kierownika robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, b) kierownik robót sanitarnych oraz c) kierownik robót elektrycznych ? Czy kierować robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej może więcej niż jedna osoba, np. kierownik budowy i kierownik robót budowlanych ?
 
Odpowiedź : Tak.
 
Pytanie 2 : Czy osoba posiadająca doświadczenie ( dwuletnią praktykę ) na budowie przy zabytkach nieruchomych powinien być kierownik budowy ? Ujmując to prościej : czy kierownik budowy powinien mieć uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i dodatkowo dwuletnią praktykę na zabytkach nieruchomych ( czy oba te warunki dotyczą tylko i wyłącznie kierownika budowy )?
 
Odpowiedź : Tak.
 
Pytanie 3 : Jaki materiał należy użyć do wymurowania ścianek działowych ? przedmiar robót mówi o płytkach z betonu komórkowego o grubości 10 cm, natomiast opis techniczny o cegle pełnej.
 
Odpowiedź : Materiał określony w przedmiarze robót tj. płytki z betonu komórkowego gr. 10 cm.
 
Pytanie 4 : Według projektu technicznego wysokość ścianki działowej wynosi 2,60 m, natomiast wysokość kondygnacji ok. 4,40 m. Czy ścianka działowa wymurowana ma być do 2,60 m, czy do 3,40 m?
 
Odpowiedź : Ścianki działowe winne być wymurowane do wysokości sufitów podwieszanych tj. do 2,60 m.
 
Pytanie 5 : Część projektowanych ścianek działowych na projekcie budowlanym jest zaznaczona w sposób nie zakreskowany. Czy zostały one ujęte w przedmiarze ?
 
Odpowiedź : Tak.
 
Pytanie 6 : Proszę o dokładniejsze sprecyzowanie materiałów ( typ, klasa, przykładowy producent ) z następujących pozycji z przedmiaru robót :
·        Poz. 53 – wykładziny z tworzyw sztucznych rulowanych PCW
·        Poz. 56 – gres
·        Poz. 64 – glazura
 
Odpowiedź : Pozycja 53 -Wykładzina rulonowa PCV gr. 1,30 mm z warstwą ścieralną 0,15 mm.
Pozycja 56 i 64 -Wymagania dotyczące jakości materiałów opisane są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 
Pytanie 7 : Określenie sposobu otwierania poszczególnych skrzydeł okiennych.
Odpowiedź : Sposób otwierania poszczególnych okien zawiera załączony wykaz stolarki okiennej.
 
Pytanie 8 : Określenie rodzaju naświetli – stałe, uchylne z poziomu podłogi, uchylane klamką.
Odpowiedź : Uchylne klamką oraz otwierane po zdjęciu zaczepu.
 
Pytanie 9 : Określenie sposobu podziału okien – za pomocą szprosów międzyszybowych czy szprosów konstrukcyjnych.
Odpowiedź : Szprosy międzyszybowe.
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki, 08 marzec 2012 rok

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2012-03-08

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2012-03-08

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2012-03-08