Zamówienie Nr ZBM/04/2012 z dnia 2012-03-01 - Odpowiedż na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych

Data wydania 2012-03-01
Numer ZBM/04/2012
Tytuł Odpowiedż na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych
W dniu 14 marca 2012 roku wpłynęło do zamawiającego zapytanie od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :
 
Pytanie 1 : Czy na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przez wykonawcę zamawiający uzna dwie roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej w tym przebudowę lub remont jednego budynku zabytkowego.
 
Odpowiedź :  Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia uzna wykonanie jako Generalny Wykonawca dwóch robót polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej w tym przebudowie lub remoncie jednego budynku zabytkowego o ile wykonane roboty odpowiadają swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia ( roboty budowlane, roboty instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c.o i c.wu oraz instalacji elektrycznych )
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki, dnia 15.03.2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2012-03-15

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2012-03-15

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2012-03-15