Zamówienie Nr PGO/02/2012 z dnia 2012-04-16 - Dostawy oleju napędowego i opałowego dla „Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach” Sp. z o.o. - wybór oferty

Data wydania 2012-04-16
Numer PGO/02/2012
Tytuł Dostawy oleju napędowego i opałowego dla „Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach” Sp. z o.o. - wybór oferty

INFORMACJA

o wyborze  najkorzystniejszej oferty

„Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach” Sp. z o.o. na  podstawie art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 25.04.2012 r., na zadanie „Dostawy oleju napędowego i opałowego dla „Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach” Sp. z o.o.”

Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:

1.      AUTO – MYJNIA Hurtowa Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski, 19 – 400 Olecko, ul. Lipowa 1A

2.      SETON spółka jawna K.Cichocki R.Matusiewicz, 19 – 300 Ełk Nowa Wieś Ełcka ul. Ełcka 9B

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:

AUTO – MYJNIA Hurtowa Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski, 19 – 400 Olecko, ul. Lipowa 1A

 

Uzasadnienie: najniższa cena

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (100% CENA)

Lp.

Nr oferty

Cena (brutto) w zł

Łączna ilość punktów:

1

I

185.594,70

300,0

2

II

187.267,50

297,3

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, tj. 04.05.2012 r.

 

                                                                                               Prezes

                                                                                               Przedsiębiorstwa Gospodarki

                                                                                               Odpadami w Suwałkach  sp. z o.o. 

Suwałki, 26.04.2012 r.                                                                  mgr inż. Zbigniew  Makarewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Makarewicz - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach sp. z o.o.

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2012-04-26

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2012-04-26

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2012-04-26