SKŁADANIE WNIOSKU O WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ REJESTRACJĘ, CZASOWĄ REJESTRACJĘ I WYREJESTROWANIE POJAZDU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Podstawy prawne:  
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012 r., poz. 1005 ze zm.).
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r., 1322 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r., poz. 968 ze zem.).

 

 
Wniosek można złożyć po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie: https://www.esp.pwpw.pl
 
 
 
Dotyczy to wniosków o:
1.  Wydanie prawa jazdy, którego realizacja nie jest uzależniona od poddania się egzaminowi państwowemu na prawo jazdy;
2.  Czasową rejestrację pojazdu;
3.  Rejestrację pojazdu;
4.  Wyrejestrowanie pojazdu.

 

Regulamin korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej: https://www.esp.pwpw.pl/Content/Files/Regulamin/Regulamin_ESP_PiK.pdf
 

Specyfikacja oprogramowania interfejsowego do obsługi składania wniosków elektronicznych o wydanie prawa jazdy, rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu znajduje się na stronie: www.pwpw.pl/e_urzad.html

 

Wymagania techniczne dla dokumentów dołączanych w postaci elektronicznej:

Dla załączników do wniosków (o wydanie prawa jazdy) przesyłanych do systemu KIEROWCA wymagane są następujące parametry minimalne:

Parametry wymagane dla zdjęcia:
 • Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej, zawierającym datę wykonania zdjęcia; zalecane jest również umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie.
 • Poziom kompresji JPEG dla jakości: nie mniejszy niż 80/100.
 • Przestrzeń barw: sRGB.
 • Głębia kolorów: 24 bity.
 • Rozdzielczość zdjęcia: min. 480 (szerokość) x 615 (wysokość) pikseli.
 • Rozmiar pliku: nie większy niż 100 KB.
Parametry wymagane dla obrazu odręcznego podpisu interesanta:
 • Skan podpisu odręcznego, wykonanego czarnym atramentem (długopisem lub piórem) na jednolitym jasnym (białym) tle, pozbawionym zabrudzeń, linii ułatwiających pisanie, ramek, itp., zapisany jako plik JPEG.
 • Poziom kompresji JPEG dla jakości: nie mniejszy niż 80/100.
 • Przestrzeń barw: greyscale (skala odcieni szarości).
 • Głębia kolorów: 16 bitów.
 • Rozdzielczość skanu: min. 300 (szerokość) x 111 (wysokość) pikseli.
Parametry wymagane dla pozostałych załączników:
 • Skan zapisany jako plik JPEG.
 • Poziom kompresji JPEG dla jakości: nie mniejszy niż 80/100.
 • Przestrzeń barw: greyscale (skala odcieni szarości) lub sRGB.
 • Rozdzielczość skanu: max. 2500 (szerokość) x 3500 (wysokość) pikseli.
 • Rozmiar pliku: nie większy niż 200 KB.

Dla załączników do wniosków (o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdów) przesyłanych do systemu POJAZD wymagane są następujące parametry minimalne:

        Parametry wymagane dla załączników w formacie JPEG:
 • Rozmiar pliku: nie większy niż 200 KB.
        Parametry wymagane dla załączników w formacie PDF:
 • Rozmiar pliku: nie większy niż 200 KB * liczba stron załącznika typu pdf.
 
 
 

Do złożenia podpisu i przesłania wniosku drogą elektroniczną wymagany jest ważny certyfikat kwalifikowany w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.). Wypełniony formularz opatrzony podpisem kwalifikowanym, zgodnie z przepisami o podpisie elektronicznym, jest przekazywany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej do organu właściwego do spraw wydawania praw jazdy oraz rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów (Urzędu Miejskiego w Suwałkach).

 

 

Kwalifikowany podpis elektronicznym można nabyć u jednego z trzech dostawców:

 
 
 
 

 

Zapoznaj się z informacją dotyczącą procedury oraz wymaganych dokumentów i opłat w sprawie:

 
Do połączenia ze skrzynką podawczą zaleca się stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox lub Internet Explorer w możliwie najnowszej wersji.
Podczas próby skorzystania z w/w adresu w programie Mozilla Firefox może ukazać się komunikat o zagrożeniu w postaci niezaufanego połączenia. Należy wówczas wybrać opcję „Rozumiem zagrożenie”, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj wyjątek” i potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa.

W przypadku przeglądarki Internet Explorer przed skorzystaniem ze strony skrzynki podawczej należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę. W tym celu należy wejść do menu „Narzędzia” i wybrać pozycję „Opcje internetowe”. Na zakładce „Zaawansowane”, w sekcji „Zabezpieczenia” należy upewnić się, że są zaznaczone opcje: „Użyj SSL 2.0”, „Użyj SSL 3.0”, „Użyj TLS 1.0”.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Komunikacji

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2017-12-05

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2011-11-18

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2017-12-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2011-11-18